Usluge

Naša kompanija nudi usluge i pruža podršku u svim fazama realizacije projekta elektro instalacija.

Projektovanje

Naš inženjerski tim izrađuje kompletnu tehničku dokumentaciju za sve tipove elektro instalacija.

Izvođenje

Bavimo se nabavkom, isporukom i montažom svih elektro instalacija.

Puštanje u rad

Naš iskusan tim je zadužen da završna faza protekne u ugovorenom roku i najvišem kvalitetu.

Održavanje

Naše instalacije održavamo redovno u garantnom i vangarantnom roku.

Tehnička podrška

U svakom trenutku našim klijentima i poslovnim partnerima pružamo mogućnost stručne konsultacije.